Értünk Született…

okt 25, 2016 by

Jézus számára teljesen világos volt, hogy halála több, mint véletlen vagy szerencsétlenség. Annak is tudatában volt, hogy...

Tovább

Hol, ha gyenge?

Júl 29, 2016 by

‘Hol pihen meg az emberi lélek, ha gyenge? Kihez és kikhez futunk a mélységes lelki bajainkkal, a problémáinkkal? Ki ad,...

Tovább

Eszter és Jób

Júl 29, 2016 by

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: Eszter könyve címként a történet szépségérõl, hitbõl fakadó bátorságáról...

Tovább

Sámuel Könyve

Júl 29, 2016 by

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: Sámuel két könyve a Biblia első részében, az Ószövetségben található. Az eredeti...

Tovább

Bírák Könyve

máj 11, 2016 by

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: Ez a viszonylag rövid bibliai irat egy egyedülálló korba enged bepillantást. Kánaán...

Tovább

Te tudod Uram!

Már 14, 2016 by

Az emberek magukban bízva és önmagukra támaszkodva élik az életüket. Aki nincs tisztában azzal, hogy valójában milyen is az...

Tovább

Józsué Könyve

Már 14, 2016 by

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: A Józsué könyve az Ószövetség egyik protokanonikus történeti könyve. Józsué...

Tovább

Mózes „5” Könyve

aug 24, 2015 by

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: Ószövetség – Újszövetség. Mi a különbség? Az Újszövetség tanításainak...

Tovább

Isten kezében 2.

Júl 21, 2015 by

[Keresztek és keresztállítók]: A film a II. világháború Gyimesbükk környéki harcainak állít emléket az Ugra-tetőn, a...

Tovább

Isten kezében 1.

Júl 19, 2015 by

A magazin a keresztény értékrend szellemében valamennyi korosztályhoz szól. Elsősorban szociális és morális szempontból...

Tovább

Atya és a Fiú

máj 25, 2015 by

Mit is ünneplünk pünkösdkor? A pünkösd görög szó, jelentése ötvene­dik. Arra a napra utal, mely lezárta a feltámadása...

Tovább

Világosság Atyja

Sze 12, 2014 by

A mi Istenünk a világosság Atyja. Sok helyen látjuk ezt az Írásban. Arról beszél nekünk az Írás, hogy a mi Istenünk az...

Tovább

Te mindent tudsz!

aug 8, 2014 by

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle...

Tovább

Én Uram, Istenem

aug 8, 2014 by

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az...

Tovább

Élet és Békesség

aug 4, 2014 by

„Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú az ő gondolatát.” Ennek ellenére az emberek, ahelyett, hogy...

Tovább

Lex Iulia Maiestatis

ápr 19, 2014 by

Jézus utolsó óráit, az Utolsó Vacsorától a Feltámadásig, öt fejezetben foglaltam össze ebben a videóban. [1. fejezet: Az...

Tovább

Érted, Mindenkiért!

ápr 19, 2014 by

Megvetett volt és utolsó az emberek között, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Pedig a mi betegségeinket ő viselte és a...

Tovább

Ítélet: † Halál

ápr 18, 2014 by

Pilatus habozik, töpreng Jézus halálra ítélése előtt. Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek? Mind azt...

Tovább

Ne kételkedj!

ápr 17, 2014 by

Jézus kereszthalála: büntetés volt. A keresztrefeszítés a kor legsúlyosabb büntetése volt. De Ő nem volt bűnös. Hát akkor...

Tovább

Nincs mentség

Már 24, 2014 by

Mindenki aki tagadja Istent, aki úgy gondolja ő nem áll kapcsolatban az isteni hatalommal, az izolálva van Istentől, és halála...

Tovább

Tanúságtétel

Már 17, 2014 by

„Ha valaki azt a szeretetet, ami visszaadta neki az élete értelmét megtapasztalta, hogyan is tarthatná vissza azt a vágyat,...

Tovább

Jár a kegyelem?

jan 20, 2014 by

Hogyan tud Isten valakit felmenteni? Ez volt Pál apostol és Luther kérdése is. A válasz erre: Krisztus igazsága alapján. Isten...

Tovább

Túl nagy tét

jan 15, 2014 by

Az örökéletet el ne játszátok. Ne tékozoljátok el az örökéletre való lehetőséget. Igaz, egyszer mindenkinek ez lesz a...

Tovább

Az Örök Teremtő

dec 22, 2013 by

Isten minden embernek megnyilvánul, csak nem mindenki hasznosítja ezt a kegyelmet, és nem jut el a felismerésre! Maga a teremtés...

Tovább

És mégis!

dec 15, 2013 by

“Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek…” Nem vakhitet követelnek ezek a szavaim, hanem a bizonyítások...

Tovább

Faith

dec 13, 2013 by

Nagyon kevés embernek van helyes és igazi hite, tehát olyan hite ami teljesen megfelel az igazságnak. Mégis, figyelembe veszem...

Tovább

Küzdelem

dec 11, 2013 by

Helyes az az ismeret, hogy kereszthalálom után alászálltam a poklokra, és megváltást vittem azoknak is, akik még nem mehettek...

Tovább

Látod az utat? Lépj!

dec 10, 2013 by

Én csak annyit tehetek, hogy meggyújtom a világosságot, és ezzel megvilágítom az utat. De menni szabad elhatározással...

Tovább

Kevesen hitték!

dec 9, 2013 by

A nagy szellemi ínség miatt jöttem a Földre. Mert szántam a bilincsek közt tartott embereket, akik képtelenek az...

Tovább

Bilincsekbe verve

dec 8, 2013 by

Megtörténhet, hogy szenvedésem és kereszthalálom hiábavaló volt az emberek számára. Hiába hoztam meg Értetek, akikre...

Tovább

Jézus látta!

dec 5, 2013 by

Újra és újra gondoljatok rá mit szenvedett az ember Jézus azért, mert szeretetével segítségtekre sietett, hogy a Sátán...

Tovább

Krisztus mellett

dec 2, 2013 by

Minél inkább közeledik a vég, a Jézus Krisztusba vetett hit annál inkább csökken. Isten ellenfelének a tevékenysége csak...

Tovább

Szeretet-Szikra

nov 29, 2013 by

Nagyon meggyöngült a hit az emberek körében. Az emberek ismerik azokat a tanításokat amelyek rám, Istenükre és Teremtőjükre...

Tovább

Velem, Mindörökké!

nov 22, 2013 by

A Világosság és Dicsőség Birodalmába akarlak bevezetni, mert szeretlek benneteket, és mindörökké kapcsolatban akarok lenni...

Tovább

Ne kísértsd az Urat

okt 25, 2013 by

“Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt,...

Tovább

Szomjazó szívek

okt 14, 2013 by

Akaratom, hogy ne féljetek, hanem higgyetek csak mindig egy mindenható, szerető Istenben és Atyában, aki nem hagy meg benneteket...

Tovább

Veled, Uram!

okt 9, 2013 by

Kövessetek engem, és hitetek olyan lesz mint a vas. A hit azonban nem lehet hamarabb elevenné, csak amikor már szeretete van, míg...

Tovább

It’s Jesus Christ

Sze 30, 2013 by

Azzal a kérdéssel ellentétben, hogy “Létezik Isten?”, azt nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan...

Tovább

Add Uram Isten

Sze 24, 2013 by

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket...

Tovább

Áldjad én lelkem!

Sze 24, 2013 by

Istenünk: köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is. Te tudod, mennyit fáradozunk, Te tudod, milyen kudarcokat élünk...

Tovább

Angyalok hangja

Sze 23, 2013 by

Onnan fentről minden másképpen látszik. Sokkal könnyebbnek tűnik. Látható mindaz, amit itt lent csak sejtünk. Miért nem...

Tovább

Egyedül én tudom!

Sze 15, 2013 by

Isten jelenlétének hite: Jelenvaló vagyok, amint igazságban és szellemben velem összekapcsolódtok. De ti még mindig a...

Tovább