Családban született

dec 30, 2012 by

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek,...

Tovább

Egyetlen szó: Ámen

dec 23, 2012 by

A kinyilatkoztatás Krisztusban teljesedett be. Míg a zsoltárokat Krisztus vette át az emberektől, addig a Miatyánkra ő...

Tovább

Feltétlen bizalom = HIT

dec 22, 2012 by

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és...

Tovább

A hit nem akarat!

dec 16, 2012 by

Ha akkora hitetek volna mint egy mustármag, semmi sem volna lehetetlen néktek… De mit tegyek, hogyan szabadítsam fel ezt az...

Tovább

Az Úr közel, örüljünk!

dec 15, 2012 by

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak mondom, örüljetek! (Fil 4,4) – Pál apostol e szavaival kezdődik advent harmadik...

Tovább

Csendben, hangtalanul

dec 8, 2012 by

Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a...

Tovább

Az emberfia eljövetele

dec 1, 2012 by

Az emberfiának eljövetele: Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek...

Tovább

A gyermeki hit

nov 25, 2012 by

Képzeljünk magunk elé egy kis gyermeket, amint este édesanyjával imádkozik, vagy angyalinak tetsző áhítattal az első....

Tovább

Krisztus, a mindenség királya...

nov 24, 2012 by

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt:...

Tovább

A hit fényében

nov 18, 2012 by

 “Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok...

Tovább

Búcsú az Élettől

nov 11, 2012 by

Adj szót fájdalmadnak! A bánat, amely nem beszél, addig szorítja a megterhelt szívet, amíg az megszakad! A halál földi útja...

Tovább

A hit értékes

nov 11, 2012 by

A képmutatók Jézus ellenségei.  Máskor így tanította őket: “Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú...

Tovább

Gyakorlati szeretet

nov 4, 2012 by

Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik,...

Tovább

Hitünk ereje

okt 28, 2012 by

Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartimeus, Tímeus fia az...

Tovább

Kéréseink

okt 21, 2012 by

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: „Mester! Azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg...

Tovább

Fohász

okt 14, 2012 by

Az imádság, mindhogy az kapcsolat Isten és ember között, összeköt bennünket az Ő irgalmával, amely még a legsúlyosabb...

Tovább

Értékrend

okt 14, 2012 by

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és megkérdezte:,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az...

Tovább

Üdvözült lélek

okt 7, 2012 by

A keresztény hit értelmében, a szellemi lélek a halál pillanatában elválik a testtől, és „Isten ítélőszéke elé...

Tovább

Nem jó az embernek

okt 7, 2012 by

(… egyedül lennie!) Azután így szólt az Úristen: “Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat,...

Tovább

A Hit, most van!

Sze 30, 2012 by

A hit testet ad reményeinknek. A Szellem Pálon keresztül egyszerűen elmondja nekünk, hogy a hit megragadja a remény...

Tovább