Keresd az Istent!

feb 17, 2013 by

Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt...

Tovább

Evezz bátran a mélyre!

feb 10, 2013 by

Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa.  Látta, hogy a tó...

Tovább

A városon kívül

feb 3, 2013 by

Ő pedig elkezdett hozzájuk beszéli: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.’” Mindnyájan igazat adtak...

Tovább

Ma beteljesedett az Írás

jan 27, 2013 by

Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik...

Tovább

Az első jel

jan 20, 2013 by

És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival...

Tovább

Ő az Isten Fia

jan 13, 2013 by

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János...

Tovább

Isten felé tartunk

jan 6, 2013 by

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és...

Tovább

Milyen látást kaptál az új évr...

jan 5, 2013 by

Mielőtt álmod megvalósulna, próbára leszel téve.Hasonló dolgokkal fogsz szembenézni, mint József. 1. A hit próbája. Meg...

Tovább

Hosanna

dec 30, 2012 by

Boldogan ölelem keresztedet át. Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem. Ha vándorutamon a nap leszáll, Nyugtot fáradt fejem...

Tovább

Családban született

dec 30, 2012 by

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek,...

Tovább

Egyetlen szó: Ámen

dec 23, 2012 by

A kinyilatkoztatás Krisztusban teljesedett be. Míg a zsoltárokat Krisztus vette át az emberektől, addig a Miatyánkra ő...

Tovább

Feltétlen bizalom = HIT

dec 22, 2012 by

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és...

Tovább

A hit nem akarat!

dec 16, 2012 by

Ha akkora hitetek volna mint egy mustármag, semmi sem volna lehetetlen néktek… De mit tegyek, hogyan szabadítsam fel ezt az...

Tovább

Az Úr közel, örüljünk!

dec 15, 2012 by

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak mondom, örüljetek! (Fil 4,4) – Pál apostol e szavaival kezdődik advent harmadik...

Tovább

Csendben, hangtalanul

dec 8, 2012 by

Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a...

Tovább

Az emberfia eljövetele

dec 1, 2012 by

Az emberfiának eljövetele: Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek...

Tovább

A gyermeki hit

nov 25, 2012 by

Képzeljünk magunk elé egy kis gyermeket, amint este édesanyjával imádkozik, vagy angyalinak tetsző áhítattal az első....

Tovább

Krisztus, a mindenség királya...

nov 24, 2012 by

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt:...

Tovább

A hit fényében

nov 18, 2012 by

 “Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok...

Tovább

Búcsú az Élettől

nov 11, 2012 by

Adj szót fájdalmadnak! A bánat, amely nem beszél, addig szorítja a megterhelt szívet, amíg az megszakad! A halál földi útja...

Tovább