A hit értékes

nov 11, 2012 by

A képmutatók Jézus ellenségei.  Máskor így tanította őket: “Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú...

Tovább

Gyakorlati szeretet

nov 4, 2012 by

Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik,...

Tovább

Hitünk ereje

okt 28, 2012 by

Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartimeus, Tímeus fia az...

Tovább

Kéréseink

okt 21, 2012 by

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: „Mester! Azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg...

Tovább

Fohász

okt 14, 2012 by

Az imádság, mindhogy az kapcsolat Isten és ember között, összeköt bennünket az Ő irgalmával, amely még a legsúlyosabb...

Tovább

Értékrend

okt 14, 2012 by

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és megkérdezte:,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az...

Tovább

Üdvözült lélek

okt 7, 2012 by

A keresztény hit értelmében, a szellemi lélek a halál pillanatában elválik a testtől, és „Isten ítélőszéke elé...

Tovább

Nem jó az embernek

okt 7, 2012 by

(… egyedül lennie!) Azután így szólt az Úristen: “Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat,...

Tovább

A Hit, most van!

Sze 30, 2012 by

A hit testet ad reményeinknek. A Szellem Pálon keresztül egyszerűen elmondja nekünk, hogy a hit megragadja a remény...

Tovább

Krisztus nevében

Sze 30, 2012 by

Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem...

Tovább

Mindenki szolgája

Sze 23, 2012 by

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait...

Tovább

Békesség nektek!

Sze 23, 2012 by

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a...

Tovább

Szeresd Uradat

Sze 16, 2012 by

Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt: “Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök...

Tovább

Te vagy a Messiás!

Sze 16, 2012 by

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek...

Tovább

Reménység

Sze 9, 2012 by

Van Reményik Sándornak egy verse: „Akik a mennyezetet nézik” című. Ebben a költő elmondja, hogy a haldoklók, amikor az...

Tovább

Nyílj meg!

Sze 9, 2012 by

Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak...

Tovább

Tiszta szívvel

Sze 2, 2012 by

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok, és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik...

Tovább

Isten Szentje

aug 26, 2012 by

Évközi 21. vasárnap (2012. augusztus 26.) Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt,...

Tovább

Egy bűnös Nő

aug 26, 2012 by

Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a...

Tovább

Mi is képesek vagyunk rá

jún 26, 2012 by

“Ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozok, az nem elvesz belőlem, hanem hozzám ad. Annak a lemondásnak az ereje belém...

Tovább