Keresztjeink

Sze 8, 2013 by

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem...

Tovább

Isten megmutatja helyünket

Sze 1, 2013 by

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak...

Tovább

Virrasszatok

aug 10, 2013 by

Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy...

Tovább

Őrizkedjetek…

aug 4, 2013 by

… minden kapzsiságtól. Valaki megszólította a tömegből: Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az...

Tovább

Zörgessetek és ajtót nyitnak...

Júl 28, 2013 by

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket...

Tovább

A jobbik részt választani

Júl 21, 2013 by

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére,...

Tovább

Az irgalmas szamaritánus

Júl 14, 2013 by

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg -, mit tegyek,...

Tovább

A hit továbbadása

Júl 7, 2013 by

 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe,...

Tovább

Életed egyfajta hitvallás

jún 23, 2013 by

Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: ,,Kinek tart engem a...

Tovább

Megbocsátó szeretettel

jún 15, 2013 by

 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. És íme, egy asszony, aki bűnös...

Tovább

Az élet ajándékozója

jún 9, 2013 by

Az élet ajándékozója: A híres francia írótól, Victor Hugotól származik a következő idézet: „Egy anya számára, aki...

Tovább

Úrnapja

jún 2, 2013 by

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten...

Tovább

Szentháromság vasárnapja

máj 26, 2013 by

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor...

Tovább

Éltető Lélek

máj 19, 2013 by

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a...

Tovább

Urunk mennybemenetele

máj 12, 2013 by

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak...

Tovább

Ne nyugtalankodjék szívetek

máj 5, 2013 by

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt,...

Tovább

Új parancsot adok nektek…...

ápr 28, 2013 by

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az...

Tovább

Papi és szerzetesi hivatások

ápr 21, 2013 by

…világnapja Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők...

Tovább

Kövess engem!

ápr 14, 2013 by

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és...

Tovább

Az irgalmas Isten

ápr 7, 2013 by

“Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk. 6:36)  Irgalmas. Mai „modern világunkban” egyre...

Tovább