Krisztus Király vasárnapja

nov 24, 2013 by

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat...

Tovább

Tizenegy perc 2.

nov 18, 2013 by

Onze minutos [2. rész]: Coelho egy rövid utószóban megjegyzi, hogy Irving Wallace a ’70-es években egy, az amerikai...

Tovább

“Állhatatossággal …...

nov 17, 2013 by

őrizzétek meg lelketeket!” Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes...

Tovább

Téged is észrevett

nov 3, 2013 by

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette...

Tovább

Tizenegy perc 1.

okt 29, 2013 by

Onze minutos [1. rész]: Coelho egy rövid utószóban megjegyzi, hogy Irving Wallace a ’70-es években egy, az amerikai...

Tovább

Alázatos szívvel

okt 27, 2013 by

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet...

Tovább

Missziós Vasárnap

okt 20, 2013 by

 „A Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak befogadói, de...

Tovább

Oly hálás vagyok…

okt 13, 2013 by

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás...

Tovább

Állandó készenlétben

okt 7, 2013 by

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz...

Tovább

Mi Angyalok

Sze 29, 2013 by

[We Angels]: Angyalok voltunk, csak eladtuk a szárnyunk. Most hit nélküli szívvel, zsebünkben kővel csodára várva állunk....

Tovább

Szentírás vasárnapja

Sze 29, 2013 by

A Szentírás az a könyv, amely a legnagyobb hatással volt az emberiség történelmére. Az a könyv, melyből évszázadok óta...

Tovább

Nem szolgálhatunk két úrnak

Sze 22, 2013 by

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy...

Tovább

Fiamnak tekintelek

Sze 15, 2013 by

„Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek,hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak...

Tovább

Keresztjeink

Sze 8, 2013 by

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem...

Tovább

Isten megmutatja helyünket

Sze 1, 2013 by

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak...

Tovább

Virrasszatok

aug 10, 2013 by

Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy...

Tovább

Őrizkedjetek…

aug 4, 2013 by

… minden kapzsiságtól. Valaki megszólította a tömegből: Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az...

Tovább

Zörgessetek és ajtót nyitnak...

Júl 28, 2013 by

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket...

Tovább

A jobbik részt választani

Júl 21, 2013 by

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére,...

Tovább

Az irgalmas szamaritánus

Júl 14, 2013 by

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg -, mit tegyek,...

Tovább